Tham dự hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện gia đình đồng chí Hà Huy Tập và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận chính trị.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Hà Huy Tập là chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, là Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập nhận thức rất rõ tầm quan trọng của một Đảng Cộng sản cách mạng, khoa học, chân chính, đủ sức lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng là công tác xây dựng Đảng.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng” là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; đặc biệt là những đóng góp của đồng chí với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay.

PV (TTXVN)