Tham dự Hội thảo có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tại Hội thảo, sau lời phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Lê Chiêm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu chỉ đạo hội thảo, nhấn mạnh: Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để toàn dân và toàn quân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng, nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Từ 34 chiến sĩ, qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế, đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Quân đội ta ngày càng được xây dựng, củng cố, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu hội thảo cần đánh giá khách quan, đầy đủ lịch sử hào hùng của dân tộc, quân đội; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của quân, dân ta. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, ý thức tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Lê Chiêm phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận; đề cập đến một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc các vấn đề xoay quanh chủ đề Hội thảo. Tại hội thảo, đã có hàng chục tham luận được đưa ra thảo luận. 

Các ý kiến đều tập trung làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những nội dung chính gồm: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Khẳng định vai trò, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm rõ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh…

Đoàn chủ tịch Chủ tì Hội thảo.

Kết quả Hội thảo góp phần làm sâu sắc những vấn đề khoa học và thực tiễn; nâng cao nhiềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, hoàn thiện quá trình đúc rút những kinh nghiệm sâu sắc, là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuân Mai