Hội thảo là dịp để ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những lời dạy của Bác qua 9 lần Người về thăm Hải Phòng. Đồng thời, nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm và cả những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa trong thực hiện lời dạy của Bác của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ các nội dung: tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng nói chung, thành phố Cảng nói riêng.

Bài học về xây dựng Đảng và củng cố chính quyền các cấp trong tình hình hiện nay, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; luận giải thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Cảng gắn với thực hiện Di chúc của Người.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học và các ý kiến tham luận tại Hội thảo phong phú, sinh động, đã đề cập đến nhiều vấn đề của thành phố trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá trị Di chúc của Người, những nội dung chủ yếu của Di chúc, cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, vẫn mãi soi sáng con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc. Di chúc là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, Di chúc của Người mãi là di sản vô cùng quý giá, làm kim chỉ nam cho nhận thức, tình cảm và mọi hành động của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố.

Hải Phòng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cơ quan Trung ương, sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị thành phố để cùng chung sức, đồng lòng đưa Hải Phòng tiếp tục phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa di nguyện, lòng mong mỏi của Bác: xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước và trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới như tầm nhìn mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ.

Đoàn Minh Huệ