Hội nghị IDC 2016 nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan an ninh trên toàn thế giới thông qua các chương trình chống cực đoan bạo lực, chia sẻ và phân tích các hoạt động hiệu quả trong các chương trình phòng chống cực đoan bạo lực giữa các nước tham gia, và xác định nhóm đối tượng dễ nhiễm tư tưởng cực đoan và vai trò của các chính phủ trong việc cải tạo họ trở về với cộng đồng, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết mối đe dọa của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo là rất hiện hữu đối với Malaysia và Chính phủ đang xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này.

Chính vì vậy, Chính phủ Malaysia đã xây dựng luật pháp để bảo vệ dân tộc, trong đó có Luật tội phạm an ninh (các biện pháp đặc biệt), Các biện pháp đặc biệt chống khủng bố trong Luật Nước ngoài, Luật phòng chống khủng bố, và Luật Hội đồng An ninh quốc gia…

Tại hội nghị, các trưởng đoàn và học giả trình bày tham luận về tình hình, thách thức, các biện pháp phòng chống cực đoan bạo lực cũng như sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực này. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng nêu rõ quan điểm, chính sách, các hoạt động và thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống tư tưởng cực đoan bạo lực; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, song phương với cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực chống khủng bố, chống tư tưởng cực đoan bạo lực. 

Việt Nam đề nghị lực lượng chức năng các nước cần tăng cường các hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực, cụ thể là tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN để kiểm soát, ngăn chặn các nguồn tài trợ và các trang mạng Internet kích động, truyền bá tư tưởng cực đoan bạo lực, khủng bố.

Chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất nhập cảnh, xử lý các vấn đề liên quan đến di trú; tiếp tục xây dựng thiết lập các kênh thông tin giữa các quốc gia trên cơ sở bổ sung hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương về đấu tranh phòng, chống cực đoan hóa và cực đoan bạo lực.

Thường xuyên tổ chức các diễn đàn khu vực và quốc tế để cập nhật tình hình, thúc đẩy các cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm ngăn chặn, đấu tranh chống các thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng, các tổ chức có tư tưởng cực đoan bạo lực khủng bố và hỗ trợ lẫn nhau về vật chất, tinh thần, phương tiện để nâng cao năng lực đối phó với tư tưởng, hoạt động cực đoan bạo lực…

Kim Dung – B.B.