Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, sự kiện sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 9/5 với hình thức trực tuyến, kết hợp truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 1 và các ứng dụng online của Đài THVN từ 8h-12h với 30 điểm cầu các trụ sở Bộ, cơ quan trung ương và 63 điểm địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương và địa phương.

Toàn cảnh họp báo

Hội nghị sẽ tập trung vào thảo luận 4 vấn đề: Thứ nhất: đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh; khích lệ các nỗ lực vượt khó, tự lực, tự cường và hỗ trợ lẫn nhau và đồng hành cùng Chính phủ của doanh nghiệp; Hai là: đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và địa phương ban hành; Ba là: Nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, chủ động sáng tạo, phát hiện cơ hội mới, để thích ứng với hoàn cảnh mới; nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh…; Bốn là: Các bộ ngành địa phương và đặc biệt là bộ ngành, doanh nghiệp nêu sáng kiến, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Trước và trong quá trình diễn ra Hội nghị, Ban tổ chức trân trọng đề nghị các đại biểu và người dân có thể gửi kiến nghị thông qua kênh trực tuyến/ chuyên mục đã được lập trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ ( chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT (mpi.gov.vn) để Ban tổ chức tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Lưu Hiệp