Trong đó, 2 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Ngọc Đức và Phan Minh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam. 4 huy chương bạc và đồng còn lại thuộc về học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. 

Đoàn học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế 

Kỳ thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế dành cho học sinh lứa tuổi 15, được đồng tổ chức bởi các nhà khoa học hàng đầu thế giới. 

Các học sinh tham dự phải trải qua ba phần thi, bao gồm: Bài thi tự trắc nghiệm, bài thi lý thuyết  và bài thi thực hành. Mỗi bài thi đều chứa các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính: vật lí, hóa học và sinh học.

Kỳ thi năm nay có 54 nước đăng ký, 48 nước chính thức tham dự, 49 đoàn (chủ nhà 2 đoàn) với tổng số học sinh dự thi chính thức là 276 học sinh.

H.Thanh