Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Chính phủ, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phía Thái Lan phối hợp có hiệu quả với Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; phù hợp với pháp luật mỗi nước, các nguyên tắc và Hiến chương ASEAN, luật pháp và các tập quán quốc tế…

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Thawip Netniyom và các đại biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực quan trọng khác...

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan trong thời gian qua, ngài Thawip Netniyom khẳng định, phía Thái Lan luôn sát cánh, hợp tác cùng Việt Nam trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thái Lan không bao giờ cho phép bất cứ một cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào sử dụng lãnh thổ Thái Lan để chống phá các nước láng giềng.

Thái Lan cũng sẽ làm hết sức mình để triển khai các mặt công tác theo kế hoạch và phương hướng hợp tác chính trị, an ninh trong thời gian tới.

Khổng Hà