Theo thông báo của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, có 310 hồ sơ gia đình chính sách do UBND các huyện Châu Thành  Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải miễn, giảm tiền sử dụng đất với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng. 

Trong đó, 55 hồ sơ đối tượng chính sách không phải là người trực tiếp hưởng lợi bị các đổi tượng khác lợi dụng làm thất thu ngân sách 8,6 tỷ đồng. 50 hồ sơ miễn, giảm cao hơn quy định và một hồ sơ do Chi Cục thuế huyện ra thông báo thuế thiếu tiền sử dụng đất, thất thu ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng. Hai hồ sơ cùng một hộ gia đình chính sách nhưng được miễn, giảm tiền 2 lần làm thất thu số tiền 107 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Trà Vinh, tổng số tiền thất thu ngân sách cần phải thu hồi là hơn 11 tỷ đồng. Riêng huyện Châu Thành với 50 hồ sơ sai phạm, gây thất thu ngân sách gần 4,7 tỷ đồng, sau đó là huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú… Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị chuyển 18 hồ sơ sang cơ quan điều tra liên quan đến các chủ đất và “cò đất” cấu kết với nhau lợi dụng gia đình chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Trần Trường Sơn
bị khởi tố.
Nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh bị khởi tố, điều tra cùng về hành vi Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo Tranh tra tỉnh Trà Vinh, UBND các huyện có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm như: cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trong khi đã được hỗ trợ nhà tình nghĩa; xác định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn so với quy định làm thất thu ngân sách; cùng một hộ gia đình chính sách nhưng được giảm 2 lần; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát để cho một số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thiếu gương mẫu và các đối tượng khác lợi dụng chế độ chính sách để được miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, có nhiều cán bộ sai phạm với số tiền lớn.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm 4 cá nhân do trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ƯBND huyện đã để xảy ra sai phạm. Kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 cá nhân do trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và rút kinh nghiệm đối với các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu cần, Trà Cú và Duyên Hải đã để xảy ra những hạn chế, thiếu sót sai phạm trong việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với 30 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 46 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố 13 bị can điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh. Cụ thể, ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh, gồm: Nguyễn Văn Chiến, Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các “cò đất”, gồm: Huỳnh Công Chúc, Trần Mười, Lê Hoàng Anh, Trần Thanh Vũ, Phú Thanh Tâm và Trầm Ngọc Long. 

Nhóm cán bộ lãnh đạo bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để “cò đất” và một số cán bộ công chức lợi dụng thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính, gây thiệt hại số tiền gần 120 tỷ đồng.

Những cán bộ bị đề nghị xử lý vì để xảy ra sai phạm

Chánh Thanh tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm trách nhiệm ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy – nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú và ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh – nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật ông Lâm Sáng Tươi, Bí thư Huyện ủy – nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và ông Trần Văn Diều, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Các ông Nguyễn Thanh Chẩm, nguyên Bí thư – nguyên Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Đoàn Minh Phương và Kiên Văn Dung cùng là Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Lê Thanh Bình, Bí thư Thị ủy Duyên Hải và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Trà Vinh cùng bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì để xảy ra sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện.

Chánh Thanh tra đề nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần; ông Đoàn Trung Thống, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè; ông Ưng Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Nhan RaNi, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; ông Nguyễn Văn Nguyền, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang và ông Thạch Chiên, Phó Chủ tịch UBND huyện châu Thành.

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư - nguyên Chủ tịch UBND huyện Càng Long; kiểm điểm rút kinh nghiệm các ông Trần Hoàng Khải, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần; ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè; ông Huỳnh Kíp Nổ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải; ông Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang…

Như Anh