Theo đó, sau Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2015- 2020, xuất phát từ nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP đề ra, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng chủ trương kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chung.

Thực hiện chủ trương trên, năm 2016, TP Hải Phòng đã kiện toàn nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương, trong đó có 3 chức danh được kiện toàn từ nguồn cán bộ ở các doanh nghiệp chuyển về. 

Gồm: đồng chí Lê Trung Kiên, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư; đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư; đồng chí Hoàng Triệu Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng được bổ niệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã căn cứ các quy định của Trung ương và Thành uỷ, xem xét kỹ các yêu cầu về công tác cán bộ, quá trình công tác, năng lực, trình độ và tiêu chuẩn, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định hiện hành. Và 100% các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đồng ý bổ nhiệm.

UBND TP Hải Phòng đã có các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hải Phòng có khuyết điểm là chưa kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc tiếp nhận và xếp lương với các đồng chí trên theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ về việc này, ngày 17-3, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã họp và yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo Sở Nội vụ Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm về khuyết điểm trên, báo cáo với Ban Thường vụ Thành uỷ trước ngày 30-3.

Văn Thịnh