Theo đó, hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đã trúng cử gồm các ông: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và Nguyễn Đức Thọ, Thành uỷ viên khóa 16, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác nhân sự TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng đã miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND TP là các ông: Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành. Trong số này, ông Nguyễn Xuân Bình miễn nhiệm để nghỉ chế độ. Ông Nguyễn Đình Chuyến được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Thành không được giới thiệu tái cử Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng với ông Lê Khắc Nam đương nhiệm, UBND TP Hải Phòng đến lúc này có 3 Phó Chủ tịch.

V. Huy