Cụ thể, việc quản lý phương tiện giao thông tại Hà Nội phải bám sát các mục tiêu, thực hiện các giải pháp vừa lâu dài vừa cấp bách để tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hà Nội thúc các Sở, ngành liên quan sớm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án quản lý phương tiện cá nhân

Tập trung ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng để đảm bảo thị phần khu vực đô thị trung tâm đến năm 2020 đạt từ 30-35% tổng nhu cầu đi lại, năm 2030 khoảng 50-55%; các đô thị vệ tinh đến năm 2020 đạt 15%, năm 2030 khoảng 40%.

Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với các quy hoạch khác, đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải được Thủ tướng phê duyệt để đến năm 2030 nhằm bảo đảm tỷ lệ diện tích đất giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 20-26% cho đô thị trung tâm; đạt từ 18-23% cho các đô thị vệ tinh và đạt từ 16-20% cho các thị trấn. Trong đó, diện tích đất cho giao thông tĩnh cần đạt từ 3-4%.

Về lộ trình thực thực hiện các giải pháp, triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp chia thành 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 2017-2018, tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý phương tiện tham gia giao thông và tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải. 

Giai đoạn 2017-2020, tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý số lượng, chất lượng phương tiện tham gia giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng. Áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng. 

Giai đoạn 2017-2030, từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

NY