Theo đó, đợt 1 thành phố sẽ vận hành chính thức 27 dịch vụ công từ ngày 19-1; đợt 2 vận hành chính thức 20 dịch vụ công từ ngày 1.3 và đợt 3 vận hành chính thức 73 dịch vụ công từ ngày 15-3.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngay trong đợt 1, cấp sở đã triển khai 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Cụ thể, Sở Tư pháp thực hiện 12 dịch vụ về đăng ký hành nghề luật sư. Sở Văn hóa và Thể thao triển khai 2 dịch vụ về cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Sở Du lịch làm 6 dịch vụ về cấp thẻ hướng dẫn viên.

Cấp quận triển khai 1 dịch vụ công “Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh)” trực tuyến mức độ 3 cấp quận tới 12 UBND quận. Cấp phường triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường tới 168 UBND phường thuộc 12 quận, bao gồm: 2 dịch vụ về đăng ký kết hôn, 2 dịch vụ về đăng ký giám hộ, 1 dịch vụ “cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, 1 dịch vụ “cấp bản sao trích lục hộ tịch”.

Với mục tiêu nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thành phố Hà Nội khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của thành phố, tiến tới xây dựng Công dân điện tử, phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố Hà Nội.

Được biết, thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016, ngày 31-7-2016, thành phố Hà Nội đã tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ egov.hanoi.gov.vn và cung cấp chính thức 7 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp (khai sinh, khai tử), liên thông với Công an và Bảo hiểm xã hội.

Đến ngày 15-12-2016, hệ thống dịch vụ công đã được triển khai đồng bộ tại 584 xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố và đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến khoảng 70%, nâng cao chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từng bước phục vụ người dân được tốt hơn.

Hải Châu