Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, ngày 2/1, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025. 

Theo Đề án, đến hết năm 2020, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, gồm 5 báo, 2 tạp chí, 1 đài phát thanh - truyền hình (giảm 10 cơ quan báo chí). Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, đối với việc thực hiện quy hoạch báo chí, đây là dịp để các cơ quan báo chí thành phố cấu trúc lại hoạt động, nhằm mục tiêu tiếp tục phát triển, giữ được bản sắc...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, lãnh đạo TP rất quan tâm công tác truyền thông, báo chí. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa tập trung chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiều công việc quan trọng khác, báo chí đã tham gia rất tích cực, các phóng viên, báo chí tác nghiệp cũng là những chiến sĩ trên tuyến đầu.

 Bí thư Thành uỷ Hà Nội lưu ý Sở TT&TT cần chú trọng tham mưu, triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, bám sát và triển khai tốt các chỉ thị của Trung ương về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cũng như về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin để đây thực sự là “nền tảng của nền tảng, hạ tầng của hạ tầng”. 

Bí thư Vương Đình Huệ nhận định, Hà Nội là một kho thông tin đồ sộ, đòi hỏi báo chí phải năng động hơn.

Cùng với các cơ quan báo chí TP, Sở TT&TT cũng cần tăng cường, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin cơ sở, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và có sự đổi mới, phù hợp với thực tiễn. Bí thư Vương Đình Huệ cho rằng, bản thân Hà Nội đã là một kho thông tin đồ sộ, vì vậy các cơ quan báo chí TP cần đổi mới, năng động, sáng tạo hơn, phản ánh kịp thời các thông tin của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ làm việc với Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông lớn để hỗ trợ các cơ quan báo chí về chuyển đổi số; về nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông, hệ thống kết nối, giao ban trực tuyến... 

Đồng chí Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự Đảng UBND TP nghiên cứu, xây dựng một trung tâm báo chí của TP bằng hình thức xã hội hóa để tạo thành ngôi nhà chung, đáp ứng các yêu cầu cho báo chí của Hà Nội và hỗ trợ các cơ quan báo chí Trung ương, của các địa phương khác trên địa bàn. 

T.Linh