Phát biểu tại hội thảo “Thành phố thông minh Hoa Kỳ - Việt Nam” diễn ra vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn các doanh nghiệp công nghệ thông tin Hoa Kỳ tham gia hợp tác đầu tư với Hà Nội trên một số lĩnh vực như: Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, thông qua cơ chế tài trợ dự án, thông qua các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư... 

Đặc biệt, có thể đầu tư vào khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; khu phần mềm thuộc khu công nghệ cao Hoà Lạc...

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng có thể tham gia tư vấn về xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành tập trung, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, đất đai trên nền bản đồ số thống nhất; Tư vấn chuyển giao công nghệ thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, giúp Thủ đô Hà Nội sản xuất những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng...

Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh với 4 nội dung như: Phát triển chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng thành phố; xây dựng nền móng cơ sở hạ tầng cho thành phố thông minh với Trung tâm giám sát và điều hành tập trung kết nối đến hạ tầng viễn thông…; hình thành khu chuyển giao khoa học công nghệ tập trung và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho phát triển thành phố thông minh.

Ngọc Yến