Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. 

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. 

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Sở và Ban Quản lý dự án 


NY