Phát biểu tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ (VPCP) với UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, dự kiến đầu tháng 12-2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) sẽ chính thức khai trương, giúp tạo thuận lợi, giảm thời gian chuẩn bị, xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức mà các Cổng dịch công của bộ, tỉnh khó thực hiện được. Đây cũng là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công đầy đủ, tin cậy, chính xác.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã lựa chọn Hà Nội là một trong 3 địa phương thực hiện thí điểm kết nối với Cổng DVCQG là bởi thời gian qua, TP đã thực hiện được rất nhiều công việc trong triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Các dịch vụ công của Hà Nội đa số đang thực hiện ở mức độ 3, một số dịch vụ đã thực hiện ở mức độ 4. TP cũng đã xây dựng và đưa 1.448 quy trình điện tử vận hành trên hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đã quyết liệt thực hiện xây dựng chính quyền điện tử của Hà Nội trên cơ sở 6 dữ liệu mềm: Dân cư, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, cán bộ công chức, viên chức và dữ liệu đất đai. Cho đến nay, TP đã hoàn thành 4 dữ liệu mềm: Dân cư, tài chính, doanh nghiệp, bảo hiểm; 2 dữ liệu còn lại đang thực hiện, trong đó dữ liệu đất đai đã thực hiện trên 30% khối lượng công việc.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, Hà Nội sẽ chuyển vị trí 8 sở, ngành vào 1 trung tâm hành chính mới trên đường Võ Chí Công, tạo thuận lợi, giảm thời gian di chuyển cho người dân cũng như thời gian giải quyết các thủ tục liên thông giữa các đơn vị; thí điểm lắp đặt nhiều bảng tra cứu điện tử tại các khu dân cư, nhà cao tầng.

Tại đây, bên cạnh việc đăng tải thông tin về pháp luật, các chính sách mới… người dân - sau khi đã được cung cấp 1 tài khoản cá nhân - hoàn toàn có thể tự mình thực hiện các dịch vụ công ngay tại nơi ở trong thời gian ngắn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác chủ động của Hà Nội trong xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu, đặc biệt là về cơ sở dữ liệu dân cư.

Đối với việc kết nối với Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị TP Hà Nội rà soát kỹ bộ TTHC trước khi đưa lên Cổng DVCQG bởi VPCP sẽ lấy đây làm mô hình học tập cho các địa phương khác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị TP bảo đảm triển khai hiệu quả 7 dịch vụ công dự kiến thí điểm khi Cổng DVCQG chính thức vận hành và tiếp tục triển khai các DVC trong thời gian tiếp theo.

N.Yến