Theo ông Hải, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong, nhưng cũng được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn với mức độ có thể lớn hơn so với năm 2016. Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, TP lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. 

“Từ chủ đề “năm kỷ cương hành chính”, các cấp, các ngành, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của thành phố phải lấy đó làm cốt lõi để lan toả, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội”, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP khoá XV 

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, ông Nguyễn Doãn Toản, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm vừa qua, Hà Nội đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, đổi mới phân công công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi theo hướng 5 rõ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. 

Mặc dù vậy, theo ông Toản, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đó là tình hình sản xuất kinh doanh còn không ít khó khăn, số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động chưa giảm (hơn 13.000 doanh nghiệp) so với năm trước. Ông Toản cũng cho biết năm 2016 có các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế như tăng trưởng GRDP, GRDP/người, đầu tư xã hội, xuất khẩu dự báo không đạt kế hoạch. 

Đặc biệt, lãnh đạo UBND TP Hà Nội thừa nhận, một số quận, huyện, việc kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm, chưa quyết liệt, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán. “Ùn tắc giao thông đang có xu hướng gia tăng, kể cả bên ngoài khu vực nội đô. Công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường chưa thực sự chủ động, còn hạn chế. Còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên một số hồ. Cháy, nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp và đã xảy ra một số việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản”, ông Toản thừa nhận.

CL