Tuy nhiên, theo báo cáo của các oanh nghiệp thủy lợi, trong 6 tháng đầu năm 2017 phát sinh 44 vụ vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, đã giải tỏa được 24 vụ, trong đó có 10 vụ phát sinh và 14 vụ cũ, còn tồn tại 34 vụ.

Về lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2017, kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các quận, huyện, thị xã. 

Đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, lập báo cáo “Đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2017 của thành phố”. Trên cơ sở đó xác định các trọng điểm, các điểm xung yếu, lập phương án bố phòng hộ đê, bảo vệ các trọng điểm cấp thành phố và phương án toàn tuyến.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm số vụ vi phạm pháp luật về đê điều là 109 vụ, giảm 38 vụ so với cùng kỳ năm trước (năm 2016 là 147 vụ). Tính đến hết 6 tháng đầu năm, đã xử lý được 7 vụ, số vụ tồn đọng các năm trước xử lý được 19 vụ, số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng 102 vụ.

Hải Châu