Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng BCĐ bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, Phó Trưởng BCĐ công tác bầu cử MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận về Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các ban đơn vị chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử. Từ đó, tham mưu cho BCĐ công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh đồng chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, các ban đơn vị chuyên môn đã tham mưu cho BCĐ công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử và Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị giới thiệu người của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan. Đặc biệt, đã bố trí cán bộ tiếp công dân, giải đáp hướng dẫn công tác bầu cử; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về bầu cử.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, BCĐ công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp cho các địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Song song với đó, thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Anh Minh