Số lượng ít là do nguyên nhân các cán bộ đều muốn đi làm đến khi về hưu. Tuy nhiên, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lại khẳng định, trên toàn TP đã có 57 cán bộ chủ chốt của các quận, huyện, thị xã thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tình nguyện xin nghỉ khi không đủ 30 tháng để tái cử.

“Như vậy, số cán bộ, công chức mà Hà Nội đã tinh giản nhiều hơn con số Sở Nội vụ báo cáo”, bà Hằng cho biết.

Bà Hằng nhấn mạnh, vấn đề không phải là giảm được bao nhiêu mà qua đó phải nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức. Với mục tiêu tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế TP đến năm 2021, bà Hằng cho hay, Hà Nội sẽ kiên quyết đưa vào diện tinh giản biên chế những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được vị trí việc làm, nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân kém.

Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, sở, ngành phải tự rà soát đội ngũ biên chế của đơn vị, rà soát định biên, biên chế gắn với vị trí việc làm, từ đó xác định rõ sẽ tinh giản ai, tinh giản số lượng như thế nào.

Đồng thời, các cơ quan đặc biệt phải căn cứ vào năng lực, hiệu quả công tác thực tế, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá này phải minh bạch, rõ ràng, công khai.

C.L.