Sáng 22-8, tại TP Tam Kỳ đã diễn ra Hội đàm giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú (DCTD&KHKGT) trong vùng biên giới Quảng Nam - Sê Kông (Lào).

Quảng Nam là địa phương có đường biên giới dài 142km giáp với tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội miền núi phía Tây của tỉnh, Quảng Nam đã xúc tiến nhiều hoạt động nhằm mở rộng kinh tế đối ngoại, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, cũng như 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông.

Đặc biệt, Quảng Nam đang phối hợp với Sê Kông để phấn đấu xây dựng Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế, hình thành Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang nối liền giữa các tỉnh miền Trung của Việt Nam với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Bắc Campuchia, hình thành nên Hành lang kinh tế Đông - Tây thứ hai.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông tham gia buổi Hội đàm.

Ông Thả Von Phôm Mạ Lay Lụn (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho ông Trần Đình Tùng.

Riêng về vấn đề DCTD&KHKGT, từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện Thỏa thuận của 2 Chính phủ Việt Nam - Lào về giải quyết vấn đề này trong vùng biên giới 2 nước, Quảng Nam và Sê Kông đã phối hợp triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát song phương người DCTD&KHKGT trong vùng biên giới 2 tỉnh, kết hợp làm việc với chính quyền 2 huyện biên giới tổ chức tuyên truyền cho người dân ở khu vực biên giới hiểu và thực hiện đúng những quy định của pháp luật 2 nước về vấn đề biên giới...

Sau khi tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp phát sinh mới trong thời gian đến, 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông sẽ cùng thống nhất và hoàn thành toàn bộ công tác điều tra, khảo sát song phương của 2 tỉnh trong tháng 12-2017 theo đúng kế hoạch, báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết và dự kiến hoàn thành giải quyết vấn đề DCTD&KHKGT tại 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trong năm 2018.

Ngọc Thi