Trước đó, tháng 10-2015, Bộ TT&TT đã có công văn gửi các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020. Theo đó, hồ sơ yêu cầu có bản khai của người đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo do người đề nghị cấp thẻ nhà báo thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định của Bộ TT&TT, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí.

Ngoài ra cần có bản sao thẻ nhà báo đã được cấp giai đoạn 2011-2015 có chứng thực của cơ quan báo chí; bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở TT&TT (đối với cơ quan báo chí địa phương). Hồ sơ cũng cần có bản sao giấy phép hoạt động báo chí có chứng thực của cơ quan báo chí.

Được biết, thẻ nhà báo mới sẽ có dạng thẻ nhựa thay cho thẻ giấy.

PV