Bộ Thông tin và Truyền thông (Ban tổ chức cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá) đã chính thức có thông báo gia hạn thời hạn đăng, phát tác phẩm dự thi trên báo chí đến hết ngày 1-11-2016; thời hạn Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15-11-2016.

Trước đó, Ban tổ chức cuộc thi này đã phát đi thông báo thời hạn đăng, phát tác phẩm dự thi đến hết ngày 15-9-2016; thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 1-10-2016.

Nội dung của các tác phẩm dự thi phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến tác hại của thuốc lá, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, gồm: Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của việc hút thuốc lá chủ động và thụ động; những giải pháp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; các mô hình và phương thức để cai nghiện hoặc giảm số người hút thuốc lá;

Các quy định của pháp luật và việc thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực trạng và các chính sách kiểm soát hoạt động quảng cáo, khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá, vi phạm về việc tài trợ của các công ty kinh doanh thuốc lá; các chính sách và giá thuốc lá…Gương điển hình, mô hình mới, cách làm mới trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc; phản ánh chủ đề của Tổ chức Y tế Thế giới nhân Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2016: “Hãy sẵn sàng thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn”.OV