Trước đó, tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam, Thủ tướng đã giao EVN làm chủ đầu tư Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (chuyển giao từ PVN) và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 (do Tập đoàn Inter RAO của Nga nghiên cứu phát triển). 

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ đi vào vận hành từ năm 2021, Nhiệt điện Quảng Trạch 2 sẽ phát điện vào 2028. 

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN cho biết: EVN và PVN đã làm việc về công tác bàn giao Quảng Trạch 1. Dự kiến, cuối năm 2017, EVN sẽ khởi công dự án này để đáp ứng tiến độ đề ra. 

Bên cạnh đó, EVN sẽ kiến nghị với Bộ Công Thương cho phép đẩy nhanh tiến độ của Nhiệt điện Quảng Trạch 2, phấn đấu đưa vào vận hành sớm hơn 5 năm so với Quy hoạch, nhằm đảm bảo cấp điện cho giai đoạn 2025 trở về sau. 

Ông Dương Quang Thành cũng khẳng định EVN đã có phương án thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư.

V.H.