Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương sửa chữa để khắc phục, đến 2h30 ngày 14/10/2020 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc Nam.

Đến nay, việc tổ chức chạy tàu khách, tàu hàng phục vụ khách hàng trở lại bình thường, các đoàn tàu đi qua khu vực vừa khắc phục xong có thể bị chậm giờ so với giờ quy định, mong hành khách thông cảm và chia sẻ khó khăn với ngành đường sắt.

Đoạn đường bị gián đoạn bởi mưa lũ

Theo đó, trong suốt từ ngày 6/10 đến nay, mưa lũ lớn ở khu vực Nam Trung bộ đã khiến ngành đường sắt phải giải thể 25 đoàn và lập (xuất phát) 25 đoàn tại các ga dọc đường để giải tỏa khác. Bên cạnh đó, phải bãi bỏ năm đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội.

Tổng số hành khách phải chuyển tải (bằng phương tiện ô tô là 2.042 người, phải dừng dọc đường 38 đoàn tàu khiến thời gian chậm giờ hơn 2.200 tiếng.


Phạm Huyền