Ngày 5-4, tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 làm việc với đại diện Chính phủ và các bộ, ngành về dự thảo Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề này.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, thực hiện kế hoạch giám sát, trong hơn 5 tháng qua, đoàn giám sát đã làm việc với 9 bộ, ngành, 8 địa phương, 12 tập đoàn, tổng công ty và một số doanh nghiệp nhà nước. 

Đoàn giám sát cũng đã làm việc với Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo về kết quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. 

Sau khi tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, đoàn giám sát đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. 

Tại phiên họp này, đoàn giám sát sẽ cùng đại diện Chính phủ thảo luận về dự thảo Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết cũng như các vấn đề liên quan.

Dự kiến, trong tháng 4, dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2016 sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó, đoàn giám sát sẽ hoàn chỉnh báo cáo và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, vào tháng 5 và tháng 6-2018.

P.V (TTXVN)