Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Nhiều cán bộ đảng viên bày tỏ sự đồng tình ủng hộ Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước.

Đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là phương án hợp ý Đảng, lòng dân.

"Trong quá trình trao đổi thảo luận, nhất là các đồng chí lão thành, cựu đại biểu Quốc hội cho rằng: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đồng thời làm Chủ tịch nước trong tình hình hiện nay là tốt nhất. Khi chúng tôi nhận được tin đó rất vui, hợp lòng dân"- đồng chí Vũ Mão nêu ý kiến.

Dư luận cũng đánh giá cao Trung ương lần này thống nhất việc sẽ ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, cán bộ càng cao mà nêu gương sẽ có sức lan tỏa ra toàn xã hội.

“Trong 200 cán bộ Trung ương lại có 20 đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây chính là hạt nhân của Ban chấp hành Trung ương.

Lần này Trung ương thảo luận và đưa ra quy định về trách nhiệm nêu gương là của cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ cấp chiến lược nói riêng, nhưng trong đó nhấn mạnh trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Có thể nói, một cử chỉ đẹp cũng có tác động cả đất nước, trong toàn Đảng”- ông Nguyễn Đức Hà nói.

Về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2018, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao và cho rằng, sẽ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích và kinh nghiệm, bài học đúc rút được từ thực tế đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Ông Phạm Xuân Hằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: “Lần này Trung ương xác định làm cho sâu hơn, kỹ hơn, hiệu quả hơn. Phải có giải pháp cụ thể thiết thực và chặt chẽ hơn, tăng thêm niềm tin của Đảng viên. Nếu chúng ta cứ dè dặt, trong ấm ngoài êm thì Nghị quyết lần này ban hành cũng không mang lại kết quả. Phải quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”.

PV