"Người dân không cần tỏ ra hoang mang, lo lắng. Đây đều là những trận động đất cường độ yếu hoặc trung bình, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Sở dĩ người dân nghe thấy tiếng nổ lớn là vì độ sâu chấn tiêu của nó khá nông" – ông Phương nói.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, khi các hồ chứa tích nước để vận hành, áp lực nước sẽ tác động mạnh với tầng đáy tạo ra sự dịch chuyển địa chất, là nguồn gốc phát sinh động đất kích thích. Những trận động đất kích thích xuất hiện ở hầu hết các quốc gia phát triển thuỷ điện chứ không riêng Việt Nam. Theo thời gian, tần suất và cường độ của động đất sẽ giảm dần. 

Trong ngày 26/2 đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất tại Nam Trà My

K. Vy