Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã trao Quyết định của Ban Bí thư về điều động, chỉ định đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Quản Minh Cường nhận quyết định bổ nhiệm công tác mới.

Đồng chí Quản Minh Cường (SN 1969), tại tỉnh Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, đồng chí có quá trình công tác trong ngành Công an, rồi chuyển về Ban Tổ chức T.Ư, lần lượt giữ các chức vụ Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ về Chính trị nội bộ, rồi Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Quản Minh Cường tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời triển khai cụ thể hóa một cách sáng tạo các nghị quyết của T.Ư; nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Bí thư, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai.

Ngọc Sơn