Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. 

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; 2 đồng chí Phan Ngọc Thọ và Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết).

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu bế mạc Đại hội.


Anh Khoa