Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, chúc Tổng Giám mục Tri Bửu Thiên, cùng các vị linh mục, chức sắc luôn mạnh khỏe, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Giáo phận Cần Thơ. 

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước năm 2017 và những kết quả nổi bật trong công tác của MTTQ Việt Nam năm 2017 và định hướng lớn công tác Mặt trận năm 2018; những bước tiến tích cực, quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican thời gian qua, nhất là trong các chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới Tòa thánh gặp gỡ Đức Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh. 

Thông báo kết quả chuyến thăm, gặp gỡ Hồng y Pietro Parolin, Thủ tướng Tòa thánh Vatican vào ngày 1-7-2015 của Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam. 

Chủ tịch UBTU7MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giám mục Tri Bửu Thiên và đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và Ngài Thủ tướng Tòa thánh đã trân trọng nhắc lại huấn thị của Đức Giáo hoàng Phan-xin-cô, đó là: Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của mình, Tổng Giám mục Tri Bửu Thiên tiếp tục có những đóng góp tốt đẹp cho Giáo hội và giáo dân cả nước cũng như đóng góp cho sự phát triển của TP Cần Thơ và các tỉnh thuộc Giáo phận Cần Thơ phụ trách; vận động các linh mục, chức sắc, bà con giáo dân, luôn đoàn kết, đồng hành xây dựng, phát triển đất nước. 

Đặc biệt, tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Tổng Giáo phận…

Đáp từ, Tổng Giám mục Giáo phận Cần Thơ Thi Bửu Thiên, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, rất vui mừng được đón tiếp người con ưu tú của Cần Thơ về chúc mừng giáng sinh đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ và cho biết sẽ tiếp tục vận động các linh mục, chức sắc, đồng bào theo đạo cùng đồng hành với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là luôn sẵn sàng tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam khởi xướng…

Văn Đức