Theo đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017 và dành thời gian, kinh phí để lo cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương nêu trên của UBND tỉnh Đồng Tháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 2017. Chỉ thị nêu rõ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương. Các địa phương không chúc Tết Trung ương.

Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội…

Văn Vĩnh