Nội dung Công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 35 đề nghị Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hoà Bình vào 16h ngày 11-8.

PV