Theo Cục Hàng hải Việt Nam đây là thành công vượt bậc của Đội tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế, sau khi thực hiện quyết liệt Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của TOKYO MOU - Hiệp định Hợp tác liên Chính phủ về kiểm tra Nhà nước cảng biển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Cụ thể, trong các năm từ 2012 - 2014, tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài đã giảm từ 6,76% (53 tàu) xuống còn 3,55% (26 tàu).

Năm 2015, Việt Nam chỉ còn 20 tàu bị lưu giữ ở nước ngoài, tương đương 2,77%. Tuy nhiên tính riêng 9 tháng đầu năm, số tàu bị giữ lại có dấu hiệu gia tăng với 22 tàu (4%).

Ông Võ Duy Thắng, Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, với tỷ lệ tàu bị lưu giữ thấp như vậy, Đội tàu biển Việt Nam đã chính thức ra khỏi Danh sách đen, bỏ qua Danh sách xám và vào thẳng Danh sách trắng của TOKYO MOU. 

Đặng Nhật