Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác kết thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; gắn với việc thực hiện quy chế về  bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quyết định số 68 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Trong quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực trong đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Chất lượng công tác quy hoạch ngày càng được nâng lên, công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được thực hiện dân chủ khách quan, đúng nguyên tắc.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy và CBCS Công an tỉnh Cà Mau.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Cà Mau.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đánh giá cao các mặt công tác của Đảng ủy Công an tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Công an tỉnh Cà Mau cần phát huy hơn nữa hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. 

Qua đó phát huy sức mạnh từ nhân dân, góp phần giúp lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đạt nhiều hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH trong tình hình mới.

Hoàng Giang