Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng đồng bào cả nước chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đọc lời kính cáo trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Hôm nay, 1.600 đại biểu là những người con ưu tú của các dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền đất nước đại diện cho 14 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước hội tụ về Thủ đô nghìn năm văn hiến dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 để báo công với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắt son theo Đảng, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số vào Lăng viếng Bác.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, Đoàn đại biểu đã cùng nhau tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước, quê hương Việt Nam được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II cũng đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu thăm quan Phủ Chủ tịch.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dâng hương tại Nhà 67.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đoàn đại biểu CAND chụp ảnh lưu niệm trước Phủ Chủ tịch.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã vào thăm Nhà sàn Bác Hồ và thăm quan Phủ Chủ tịch.

Quỳnh Vinh - Vũ Linh