Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho biết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ; có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp tích cực, đảm bảo các điều kiện của chính quyền và sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Vì vậy, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức đảm bảo nội dung, chương trình và nhân sự theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Xuân Ca báo cáo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp với đoàn công tác.

Đến ngày 31-3, 244/244 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp. Đến ngày 8-5, toàn tỉnh Quảng Nam có 11/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện; 7 huyện, thị xã, thành phố còn lại hoàn thành vào ngày 17-5.

Riêng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh lần thứ X dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 16&17-7…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá, những năm gần đây, công tác MTTQ tỉnh Quảng Nam có nhiều điểm sáng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận cũng được chuẩn bị chu đáo.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện tại tỉnh Quảng Nam được tổ chức đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh Quảng Nam cần đặc biệt quan tâm chọn những cán bộ có đủ uy tín, năng lực để giới thiệu cho Đại hội hiệp thương cử tham gia vào Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham gia góp ý về văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh lần thứ X của tỉnh Quảng Nam; giải đáp một số kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam như vấn đề tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, vấn đề bổ sung chế độ sinh hoạt phí đối với ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bổ sung chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện…

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563; trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Ngọc Thi