Sau khi sự việc cán bộ Công ty Điện lực Hà Nam đi lễ trong giờ hành chính, ngày 28-2, ông Trần Minh Dũng, Giám đốc Điện lực Hà Nam, đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-PCHN về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục, kể từ ngày 1-3 đến khi có quyết định của Hội đồng kỷ luật Công ty Điện lực Hà Nam.

Đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Điện lực Bình Lục, tạm thời kiêm nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Bình Lục trong thời gian trên.

Do đặc thù của ngành điện phải đảm bảo vận hành cung cấp điện ổn định, trong lúc nhân lực lại thiếu, cho nên việc đình chỉ công tác chỉ thực hiện đối với người đứng đầu ngành điện lực huyện Bình Lục. Các thành viên khác vẫn bố trí vào sản xuất, trong thời gian này những thành viên này vẫn phải viết bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đồng thời thực hiện quy trình kỷ luật theo quy định.

Liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh về các cán bộ của Kho bạc Nhà nước TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đi lễ trong giờ làm việc, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định đã có văn bản đình chỉ công tác 7 cán bộ gồm: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 5 công chức để chờ xem xét hình thức kỷ luật. Gồm các ông: Nguyễn Tài Tâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định; Lê Hữu Vũ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định và 5 công chức đang công tác tại Kho bạc Nhà nước TP Nam Định để chờ xem xét hình thức kỷ luật.

PV