Tổng cục Hải quan vừa cho biết, liên quan đến vụ việc cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay có dấu hiệu nhận tiền “bôi trơn” trong khi thực hiện thủ tục cho hành khách, phương tiện qua cửa khẩu, Cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay. 

Trước đó, Cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức liên quan để làm rõ nội dung báo đưa tin và hình ảnh liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu La Lay. Thời hạn đình chỉ công tác 4 công chức liên quan trong 15 ngày kể từ ngày 24-5-2019. Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục điều tra, xác minh trên tinh thần không bao che mà sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm

Lưu Hiệp