Theo đó, UBKT Thành ủy đã kiểm tra, thẩm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các trường hợp có vi phạm theo thẩm quyền. 

Cụ thể,  một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tại quận Thủ Đức có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa đảm bảo theo quy định. 

UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức và ông Nguyễn Nam Hải - Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức. 

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức và yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng cách chức Đội trưởng Đội thanh tra địa bàn. 

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã kiểm điểm, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Hoàng Xuân Mạnh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phú.

UBKT Quận ủy Thủ Đức đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 7 đảng viên: Nguyễn Tích Thiện - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Linh Đông; Nông Quốc Trí - đảng viên, cán bộ địa chính phụ trách xây dựng UBND phường Linh Đông; Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú; Tô Xuân Tới - đảng viên chi bộ cơ quan, cán bộ kinh tế phụ trách công tác giao thông thủy lợi, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; Trần Thanh Ca - đảng viên, cán bộ địa chính phụ trách xây dựng UBND phường Bình Thọ; Lê Văn Tân - đảng viên chi bộ đội thanh tra địa bàn, chuyên viên phụ trách địa bàn phường Linh Đông; Phạm Phú Quốc - đảng viên chi bộ Phòng quản lý đô thị quận, Phó phòng phụ trách cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 đảng viên: Dương Nhựt Huy - đảng viên chi bộ cơ quan, cán bộ kinh tế phụ trách nông nghiệp, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; Nguyễn Hữu Cảnh - đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thọ; Trịnh Hoàng Chánh - đảng viên chi bộ Phòng quản lý đô thị quận, chuyên viên phụ trách cấp giấy phép xây dựng...

Ngọc Như