Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT.

Nhận tin báo về tai nạn giao thông 24/24

Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng với những đối tượng như: Công an các đơn vị, địa phương; Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân có liên quan; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

Tại Khoản 2 Điều 5 của Dự thảo quy định rõ việc tổ chức tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông phải thực hiện 24/24 giờ các ngày trong tuần; công bố số điện thoại tiếp nhận tin báo vụ tai nạn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và dán công khai tại phòng trực ban của đơn vị.

Việc tiếp nhận tin báo tại trụ sở đơn vị cũng là một trong số những quy trình tổ chức tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông được quy định cụ thể tại Điều 5 của Dự thảo này, trong đó cán bộ nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ phải hỏi rõ và ghi vào Sổ theo dõi vụ tai nạn giao thông các thông tin theo mẫu số 01/TNĐB.

Đồng thời, cán bộ sau khi nhận tin báo vụ TNGT phải báo cáo ngay lãnh đạo trực chỉ huy đơn vị để chỉ đạo việc điều tra, giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

Tai nạn có chết người giao cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý

Tại khoản 2, Điều 6, Xử lý tin báo trong Dự thảo quy định, Công an cấp huyện nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông phải cử ngay cán bộ đến hiện trường để kiểm tra, xác minh tin báo vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an khám nghiệm vụ TNGT

Nếu vụ tai nạn giao thông có người chết tại hiện trường hoặc chết trên đường đi cấp cứu, đang cấp cứu mà chết; bị thương dập nát, cụt chân, tay hoặc có căn cứ xác định thiệt hại sơ bộ về tài sản trên 100.000.000 đồng thì giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thụ lý điều tra, giải quyết;

Tại Điều 19 của Dự thảo quy định thời hạn điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu rõ: Đối với vụ tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát giao thông phải tiến hành xem xét, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; đối với vụ tai nạn giao thông có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thêm thì thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày…

Dự thảo Thông tư trên được đăng công khai trên trang web của Bộ Công an, đề nghị người dân, các tổ chức tham gia ý kiến.

Phương Thuỷ