Theo đó, đa số ý kiến đều tán thành việc tổ chức lại 1 cấp dưới cấp phường, xã, thị trấn để đảm bảo chấp hành quy định của TƯ, tinh gọn bộ máy, tinh giản nhân sự, tăng phụ cấp cho người tham gia. Bởi từ trước tới nay, ngoài duy trì mô hình 2 cấp cơ sở là phường, xã, thị trấn và khu phố, ấp theo quy định của TƯ, thành phố còn có thêm 1 cấp trung gian là tổ dân phố, tổ nhân dân.

Từ thực tế này, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố kiến nghị Thành ủy sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn chỉ còn 1 cấp với tên gọi như trước đây khu phố hoặc ấp; bỏ cấp tổ dân phố, tổ nhân dân nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của TƯ cũng như tiếp nối quá trình lịch sử hình thành, phát triển của thành phố.

Việc này ngoài giúp đảm bảo xây dựng hệ thống pháp lý, chi ngân sách Nhà nước; giúp xây dựng tổ chức dưới phường, xã, thị trấn sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, nếu thực hiện theo mô hình mới, thành phố sẽ tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn từ con số 27.426 xuống còn khoảng 5.242 tổ chức; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 68.908 người xuống còn 15.726 người, giảm hơn 53.000 người hoạt động không chuyên trách.

Bảo Sơn