Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896, để cấp số định danh cá nhân cho nhóm trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 (ngày Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân có hiệu lực), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho các cơ quan đăng ký hộ tịch tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 30-6, tại các địa phương trên, 128.440 trẻ đã được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Đối với những người đã đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, việc cấp số định danh cá nhân được thực hiện khi cấp thẻ căn cước công dân.

Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Bộ Công an đã triển khai cấp số định danh cá nhân cho hơn 3,3 triệu công dân tại 16 tỉnh, thành phố. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo đã đạt được từ đầu năm đến nay.

Phó Thủ tướng nêu rõ để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ của Đề án tại các bộ, ngành, địa phương được đồng bộ, Bộ Công an cần khẩn trương đề xuất Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 9-2016.

Bộ Công an trực tiếp quản lý, cập nhập, các bộ, ngành có quyền khai thác, còn những vấn đề thuộc về bí mật đời tư công dân, phải có phần mềm bảo vệ, có chỉ lệnh người có thẩm quyền mới được truy cập. 

Trong quá trình thu thập thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để bảo đảm tính pháp lý của thông tin, cần sự phối hợp của các cơ quan trong quản lý công dân. Các cơ quan cần xây dựng cơ chế phối hợp để bảo đảm quá trình thu thập, nhập dữ liệu được chính xác, khoa học.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Việc rà soát là công việc quan trọng, định hướng để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, do vậy các cơ quan cần đặc biệt chú trọng đến kết quả, bảo đảm tính khoa học, khả thi của phương án…

PV