Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thị sát khu vực trung tâm dự án sân bay Quốc tế Long Thành và khu vực dự án khu tái định cư cho người dân nằm trong diện giải tỏa. Tại đây lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã báo cáo với Phó Thủ tướng về phương án báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đó UBND tỉnh  sẽ xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện dự án. Tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

 Tuy nhiên, do báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được phê duyệt nên chưa thể triển khai. Vì vậy, đề nghị Hội đồng thẩm định Nhà nước khẩn trương thẩm định báo cáoNghiên cứu khả thi dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó nếu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án thì tỉnh sớm hoàn thành thành công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ gần 5.400 ha, tái định cư và giải quyết việc làm ổn định cuộc sống cho hơn 4.800 hộ gia đình với trên 15.500 nhân khẩu.

Hiện Bộ Tài chính đã giao cho UBND tỉnh Đồng Nai số vốn 4.500 tỷ đồng để thực hiện nhưng nguồn vốn vẫn chưa được cụ thể hóa nên tỉnh đã kiến nghị Trung ương và các bộ ngành sớm cụ thể hóa hình thức phân bổ nguồn vốn này.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành cần đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để sớm hoàn tất hồ sơ dự án và báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc để giải quyết. Riêng Bộ TN&MT cần sớm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về dự án. Phó thủ tướng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hoàn chỉnh các nội dung cần bổ sung của dự án.

Cũng tại buổi kiểm tra khảo sát, Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho bà con nằm trong diện bị thu hồi đất giải tỏa để thực hiện dự án. Tại đây Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án lớn của quốc gia do đó mong muốn bà con sẽ đồng thuận ủng hộ và bàn giao đất sớm để dự án sớm được thực hiện. Phó thủ tướng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các bộ ngành và tỉnh Đồng Nai thực hiện các bước hỗ trợ đền bù tái định cư cho người dân và không để người dân bị thu hồi đất bị thiệt thòi.

Ngọc Sơn