Các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tham dự hội nghị.

Cùng tham dự có: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đồng tình cao với nhiều nhận định, đánh giá của Văn phòng và các ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ thêm về báo cáo tổng kết; đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 là năm đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018 đều đạt và vượt...

Bên cạnh việc góp phần tích cực trong những thành tựu chung của đất nước, năm qua Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại, được nhân dân, cử tri ghi nhận, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành công trên đều có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội, cũng như những dấu ấn, công lao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2019, cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Quốc hội phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả ba chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng quan tâm một số vấn đề.

“Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa để công tác tham mưu, công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, từ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và những kết quả đạt được của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công việc của mình trong năm 2019”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và rất nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu sâu hơn, tham mưu tốt hơn để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Trong quá trình đó, cần chú ý đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước.

Đánh giá thời gian qua Văn phòng đã làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, kiện toàn công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chủ trương tiếp tục kiện toàn công tác này; đồng thời nêu yêu cầu Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng cần đẩy mạnh cả về chất lượng và tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: Hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Song song với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. Văn phòng cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe và tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu yêu cầu đối với Văn phòng Quốc hội về việc cần đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng cần lưu ý quán triệt, chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, của Đảng, đoàn thể đều phải luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Tại hội nghị, ghi nhận những cố gắng, sáng tạo, nỗ lực của Văn phòng Quốc hội trong năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng một số tập thể, cá nhân.

Một số tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Quốc hội đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội.

Theo TTXVN