Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Năm sinh: 1944
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đồng chí Trần Quốc Vượng
Năm sinh:1953
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Đồng chí Đinh Thế Huynh
Năm sinh: 1953
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị 
Đồng chí Phạm Minh Chính
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
Đồng chí Trương Thị Mai
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 1961
Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Đồng chí Lương Cường
Năm sinh: 1957
Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chức vụ: Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Nên
Năm sinh: 1957
Quê quán: huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Chức vụ: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 
Đồng chí Phan Đình Trạc
Năm sinh: 1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Trung ương 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
Chức vụ: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn
Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đồng chí Trần Cẩm Tú
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Theo vov