Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá tình hình mất an toàn thông tin trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn. 

Các hình thức tấn công ngày càng tinh vi, có chủ đích và có sự chuẩn bị với thời gian dài. Đối tượng không chỉ đánh cắp thông tin mà còn phá hủy dữ liệu, lừa đảo, tống tiền người dùng. Các vụ tấn công mạng không chỉ đe dọa trực tiếp đến hoạt động và tài sản của cá nhân, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến các hệ thống hạ tầng mạng của quốc gia...

Toàn cảnh Hội nghị nâng cao nhận thức - yếu tố quyết định đảm bảo an toàn  thông tin trong chuyển đổi số quốc gia.

Đứng trước những nguy cơ hiểm họa về mất an toàn thông tin đó, các diễn giả trình bày các chuyên đề, như: Nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trong sử dụng thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản; con người – mắt xích trọng yếu trong an toàn thông tin và một số khuyến nghị về an toàn thông tin cho cá nhân và tổ chức… 

Thông qua hội nghị, nhằm tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin. Phổ biến các kỹ năng đơn giản để đảm bảo an toàn thông tin và tự bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng; khả năng chủ động đấu tranh, phòng chống những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên Internet; khai thác sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực; kinh nghiệm và giải pháp “đảm bảo an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử” tại tỉnh Kiên Giang.

Hoàng Dung