Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 Tỉnh ủy viên gồm: ông Ông K Bốt (Bí thư Huyện ủy Tuy Đức), ông Đoàn Văn Quỳnh (Giám đốc Sở Nội vụ) do thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng với gia đình nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP không đúng đối tượng, để xảy ra phá rừng và chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cao su không đúng quy định và ông Lê Khắc Ghi (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL) do đã có các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình tượng đài NTrang Lơng.

Nhiều cánh rừng ở huyện Tuy Đức bị chặt phá, lấn chiếm do sự quản lý lỏng lẻo của một số cán bộ nơi đây.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với các ông: Hoàng Duy Chuyển (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk GLong giai đoạn 2008 - 2011) do các sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; ông Phạm Đăng Quang (Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk GLong, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk GLong) do có nhiều sai phạm trong công tác giao đất giao rừng, cho thuê đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông Phạm Đình Mạnh (Phó Giám đốc Sở KH&CN, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Đức) do các sai phạm trong quản lý đất đai, bổ nhiệm cán bộ và đầu tư xây dựng cơ bản.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã ra quyết định thi hành kỷ luật 7 cán bộ lãnh đạo theo thẩm quyền. Theo đó, ông Đàm Quang Trung (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk GLong) bị khiển trách do các sai phạm, thiếu sót trong quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng và một số vấn đề liên quan.

Ông Phan Công Việt (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL) bị khiển trách do các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình tượng đài NTrang Lơng, việc sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Ngọc Long (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) bị cảnh cáo do các sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và thực hiện không nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện.

Ông Phạm Ngọc Kha (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy Đức, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện) bị cảnh cáo do các sai phạm trong quản lý đất đai.

Ông Dương Văn Tâm (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Đức, nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy) bị khiển trách do các sai phạm trong tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Ông Phan Văn Bưu (nguyên Trưởng ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức) bị khiển trách do các sai phạm trong quản lý đất quốc phòng trên địa bàn huyện và ông Lê Văn Quang (Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&ĐT, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) bị cảnh cáo do các sai phạm trong ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2007 - 2012 do các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Ngoài ra cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Thanh Lương (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk GLong) và ông Trần Văn Thiết (nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Tuy Đức) kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số sai phạm, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Văn Thành