Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; đơn vị sự nghiệp trực thuộc; và hội, đoàn thể thành phố không tổ chức đi nước ngoài từ nay đến ngày 15-11-2017 (trừ các đoàn đã có kế hoạch hoặc các đoàn đã được UBND thành phố phê duyệt trước tháng 10-2017, hoặc các trường hợp thật cần thiết) do thành phố hiện đang tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 38-CT/TW và các quy định về việc đề xuất và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động (CBCCVC, HĐLĐ) đi nước ngoài; không đề xuất cử CBCCVC, HĐLĐ đi nước ngoài quá 2 lần trong 1 năm và trường hợp đặc biệt phải có giải trình sự cần thiết của chuyến đi và nhiệm vụ của CBCCVC, HĐLĐ trong chuyến đi.

Lý do Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nghiêm cấm cán bộ công chức đi tham quan, học tập trong thời gian này là để tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và tiết kiệm ngân sách.

Cùng với đó, không bố trí từ 2 lãnh đạo của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài; hạn chế tối đa việc cử đoàn hoặc cá nhân đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ, hoặc do các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thuộc đơn vị quản lý mời đích danh; đặc biệt là không tổ chức các chuyến giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch nước ngoài cho CBCCVC, HĐLĐ bằng ngân sách nhà nước (trừ khi có chỉ đạo của UBND thành phố).

Đồng thời, số lượng thành viên các đoàn đi nước ngoài không quá 10 người (bao gồm các đoàn đi công tác, đi học tập, khảo sát, đi tham quan, du lịch). Thời gian tại mỗi nước không quá ba ngày (không tính thời gian đi lại) và không đi quá ba nước trong cùng một chuyến công tác. Công văn trình hồ sơ xuất cảnh phải nêu rõ thời gian dự kiến xuất cảnh đi nước ngoài và thời gian dự kiến nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Hoài Thu