Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng.

Ngày 28-5, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND TP. Đà Nẵng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng theo lĩnh vực được phân công. Trụ sở của Văn phòng đặt tại Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

Tại buổi lễ cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Nam (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP), ông Hoàng Sơn Trà (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP), ông Trần Văn Hấn (nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP), ông Đoàn Xuân Hiếu (nguyên Chánh Văn phòng HĐND TP)  giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Được biết Đà Nẵng là một trong các địa phương triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất các văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14  ngày 4-10-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Cùng với Đà Nẵng, sẽ có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang cũng sẽ thực hiện thí điểm theo chủ trương này. Văn phòng hợp nhất sẽ đi vào hoạt động ngay, liên tục, không bị gián đoạn để tham mưu tốt hoạt động công việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố.


Hoài Thu